National monitoring bodies of prison conditions and the European standards

BM İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Karşı Opsiyonel Seçmeli Protokol (OPCAT)
OPCAT, insanların bağımsız uluslararası ve ulusal izleme organları tarafından özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı tüm yerlere habersiz ziyaretler sistemi kurmaktadır. Bir Devlet OPCAT'ı onayladığında, ana Sohbet odaları yükümlülüğü, gözaltı yerlerine düzenli ziyaretler yapmak üzere bir Ulusal Önleyici Mekanizma (UÖM) oluşturmaktır. İlk defa, uluslararası bir antlaşma ulusal uygulamaya odaklanır ve işkence ve kötü muameleyi önlemek için belirli yetkilere sahip bir ulusal organ sağlar. UÖM'lerin, kişilerin özgürlüğünden yoksun bırakıldığı her türlü yeri düzenli olarak ziyaret etmesi zorunludur. Bu ziyaretler, özgürlükten yoksun bırakılan kişilerin korunmasını rapor etmeli ve iyileştirmelidir. UÖM'ler yasalar ve düzenlemeler hakkında yorum yapabilir ve önerilen reformları yapabilir. Her yıl
Dünyadaki devletlerin yarısı OPCAT tarafından teşvik edildi. Şubat 2014 itibariyle, 72 Devlet OPCAT’ı onaylamış ve 20 ülke ek olarak anlaşmayı imzalamıştır. Diğerleri onay için ulusal seviyeye başvurmuşlardır. (www.apt.ch/en/opcat) ... devamını oku